SOPIMUSVAKUUS ASUNNON VUOKRASOPIMUKSESSA

Vuokrasopimus voi sisältää ehdon, jonka mukaan jommankumman tai molempien
vuokrasuhteen osapuolien on asetettava sopimusvakuus (“vuokravakuus”) vuokrasopimuksen mukaisten velvoitteiden
täyttämisestä. Vakuuden määrä ei saa ylittää 3 kuukauden vuokraa.

Yleensä vakuuden antaja on vuokralainen ja vakuutena on raha tai pankkitalletus.  Vuokralainen avaa pankissa nimissään tilin, jonka ehdoksi aseetetaan että tili toimii vuokrasopimuksen vakuutena. Tiliä koskeva pankkitalletustodistus annetaan vuokranantajalle.

Huom. Talletukseen on muistettava ottaa pankin kuittaamattomuustodistus,
jonka mukaan pankki sitoutuu olemaan käyttämättä tilillä olevia varoja vuokralaisen pankille
olevien velkojen maksamiseen.

Vakuuden palauttaminen

Vuokranantaja ei saa vuokrasuhteen aikana nostaa tilillä olevia varoja. Vuokrasuhteen päätyttyä vuokranantaja palauttaa talletuksen vuokralaiselle jos tämä on täyttänyt kaikki sopimusvelvoitteensa (vuokrat on maksettu, huoneisto on asianmukaisessa kunnossa ym.)

 

Vuokralainen ei ole korvausvelvollinen asunnon normaalista kulumisesta.

 

Ellei vuokranantaja suostu vuokrasuhteen päätyttyä palauttamaan vakuutta, ja vuokralainen katsoo ettei lain mukaista perustetta tähän ole, vuokralaisen on riitautettava asia ja viime kädessä vietävä asia tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Oikeusapu.net | 2019