VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE

 

Sivuston ylläpitäjä ei vastaa sivustolla mahdollisesti esiintyvistä kirjoitus- tai sisältövirheistä, eikä sivustolla esitettyjen tietojen mahdollisesta käytöstä tai käyttämättömyydestä yksittäisessä oikeusriidassa tai muussa yhteydessä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Maksuttomien, vailla juridista toimeksiantoa annettujen kysymys-vastausten käyttäminen tai esittäminen yksittäisessä oikeusriidassa on kaikissa muodoissaan kielletty. Niiden pohjana ei ole ollut perehtymistä mihinkään yksittäiseen tapaukseen, vaan ne ovat luonteeltaan yleisluontoisia ja informatiivisia.

Asianajajia sitovien tapaohjeiden mukaan emme voi tehdä kannanottoja tai antaa lausuntoja yksittäisissä asioissa, jotka vaikuttavat myös muiden kuin kysyjän oikeuksiin ja velvollisuuksiin, ilman riittävää perehtymistä asiaan ja sitä koskeviin olosuhteisiin.Kaikki yhteydenotot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja käsitellyt kysymykset vastauksineen poistetaan järjestelmistä säännöllisin väliajoin.

Asianajotehtävien vastuullinen hoitaminen edellyttää aina erillistä toimeksiantoa.