OLEN SAANUT HAASTEEN KÄRÄJILLE RIKOSASIASSA, MITEN TOIMIA ?

Rikosasiaa koskeva haastehakemus saapuu asianomaiselle yleensä postitse. Haastehakemuksessa ilmoitetaan teot, joista vastaanottajaa syytetään, asian käsittelypäivä oikeudessa sekä se, onko asianomaisen tultava paikalle henkilökohtaisesti, vai voiko hän käyttää istunnossa lakimiestä asiamiehenään.

Haastehakemus ei normaalisti saavu kenellekään yllätyksenä, sillä ennen sen lähettämistä on poliisissa suoritettu asiaa koskeva esitutkinta kuulusteluineen.

 

Haastehakemuksen palauttaminen

Haastehakemus sisältää tiedoksiantotodistuksen, joka vastaanottajan tulee määräajassa palauttaa allekirjoitettuna sen lähettäneelle tuomioistuimelle.

Ellei tiedoksiantotodistusta palauteta määräajassa, haastehakemuksen toimittaa perille tuomioistuimen palveluksessa oleva haastemies, joka luovuttaa asianomaiselle haasteasiakirjat henkilökohtaisesti.

 

Vastaaminen syytteeseen ja vaatimuksiin

Haastehakemus sisältää yleensä myös vastuaspyynnön, jossa pyydetään ilmoittamaan kanta syytteessä esitettyihin vaatimuksiin, myönnetäänkö vai kiistetäänkö ne, sekä perustelut tälle – samoinkuin todisteet, jotka oikeudenkäynnissä halutaan esittää.

 

Heti haastehakemuksen saavuttua on syytä ottaa yhteyttä asianajajaan, joka kerää asiaan liittyvän esitutkinta- ja todistusaineiston, perehtyy siihen ja syytevaatimuksiin yhdessä asiakkaansa kanssa, ja laatii sitten oikeudelle vastauksen syytteeseen.

 

Helpoin  tapa reagoida haastehakemukseen  on

lähettää siitä kopio sähköpostin liitteenä alla olevaan osoitteeseen sekä liittää mukaan omat yhteystiedot vastausta varten.

 

info@oikeusapu.net

lisätiedot:

puh. (ei lisämaksuja)

050-523 1053

takaisin alkuun