SUULLINEN VALMISTELU KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Jos vastapuoli on vastustanut kannetta, sen käsittelyä jatketaan käräjäoikeudessa suullisessa valmistelussa.

Osapuolet kutsutaan silloin henkilökohtaisesti käräjäoikeudessa pidettävään valmisteluistuntoon. Tässä istunnossa täsmennetään kannevaatimukset perusteluineen ja selvitetään mistä asioista osapuolet ovat erimielisiä. Samalla osapuolien on esitettävä oikeudelle, minkälaista todistelua he aikovat asiassa mahdollisesti esittää.

Käräjäoikeus kehottaa osapuolia tekemään sovinnon mikäli se suinkin on mahdollista. Jops sovinto syntyy riidan käsittely päättyy siihen. Käräjäoikeus voi asianosaisten pyynnöstä vahvistaa sovinnon tuomiolla, jolloin siitä tulee virallisesti täytäntöönpanokelpoinen.

Ellei sovintoa saada aikaiseksi, asia siirtyy varsinaiseen pääkäsittelyyn.