FIKSU LÖYTÄÄ OIKEUSAPUA – VERKOSTA !

Oikeusapu.net on uudistunut!

Oikeusapu.net on Asianajotoimisto Juristitcom Ky:n ylläpitämä maksuton palvelusivusto, joka antaa tietoa siitä, mitä oikeusohjeita ja käytäntöjä tietynlaisissa oikeudellisissa ristiriitatilanteissa Suomessa yleisesti noudatetaan.

Olemme vuosien varrella vastanneet tuhansiin meille lähetettyihin kysymyksiin  Tätä arvokkaaksi kokemaamme toimintaa aiomme jatkaa.

Kysymyslomakkeen löydät etusivulta !

Asianajajia sitoo vaitiolovelvollisuus. Kaikki yhteydenotot käsitellään ehdottoman luottamuksellisina.

 

 

RIITA-ASIAN RATKAISUVAIHEET

Asia etenee kulloisenkin tilanteen mukaan tapauskohtaisesti.

YHTEYS VASTAPUOLEEN, SOVITTELU

Asianajotoimisto lähettää päämiehen nimissä vastapuolelle kirjelmän jossa esitetään tilanne ja vaatimukset, sekä pyydetään lyhyehkössä määräajassa vastinetta. Huomio kiinnitetään riitelyn sijaan itse asiakysymyksiin. Useimmat riidat lähtevät purkautumaan jo tässä vaiheessa.

Jos vastapuoli vastustaa vaatimuksia, selvitetään tilannetta tarkemmin. Mistä ollaan erimielisiä.

Eri ratkaisuvaihetoehtojen etsiminen. Sovintoratkaisun hyödyt/ haitat kaikille osapuolille.

Mikäli osapuolten näkökannat eivät ole liian kaukana toisistaan, sovintosopimuksen tekeminen. Toisena vaihtoehtona ratkaisun hakeminen tuomioistuimesta.

OIKEUDENKÄYNTI

ERITYISET OSAAMISALUEEMME

Asuntokaupat

Työsuhderiidat

Vahingonkorvaukset

Avio- ja avoerot

Perintöasiat

Sopimusriidat

RIITA-ASIAN OIKEUDENKÄYNTI

Sovintoneuvottelut

Kirjallinen valmistelu

Suullinen valmistelu

Pääkäsittely oikeudenistunnossa

Tuntematon ajattelija:


“Jokainen taaplaa tyylillään..”

lapi

Jätä toimeksianto:

Alkuyhteydenotto esim. puhelimitse (p. 050-523 1053)

tai sähköpostitse alla olevalla lomakkeella. Yhteydenotto ei velvoita mihinkään.

 

Alkuneuvottelu:

Alkuneuvottelu ja asian vastaanotto tapahtuvat esim. puhelimitse tai sähköpostitse. Tarvittaessa henkilökohtainen tapaaminen toimistollamme Helsingin keskustassa tai sopimuksen mukaan muualla.

Toimeksiantosopimus:

Toimeksiantosopimus voi olla joko kirjallinen tai suullinen.

 

Maksut:

Yllättäviä maksuja ei tule. Kaikista toimenpiteistä ja niiden kustannuksista sovitaan aina yhdessä etukäteen.

Asian tutkiminen:

Perehdymme yhdessä päämiehen kanssa tapaukseen ja siihen liittyvään todistus- ym. aineistoon

 

Käsittely sovintomenettelyissä ja oikeudessa:

Toimimme päämiehen apuna yhteydenpidossa muihin osallisiin, sovintomenettelyissä ja oikeudenkäynnissä.

Toimeksiantoa koskeva yhteydenottopyyntö

OLKAA HYVÄ JA OTTAKAA MINUUN YHTEYTTÄ SEURAAVASSA ASIASSA:

TOIMIMME OIKEUDENKÄYNNEISSÄ KOKO MAASSA