Laiton irtisanominen

Laiton irtisanominen

Itselläni on tällä hetkellä sellainen tilanne, että minut on irtisanottu taloudellisista ja tuotannollisista
syistä äitiyslomani aikana, vaikka työnantajayrityksen toiminta jatkuu edelleen.

Kerrottuani ottaneeni asiassa yhteyttä asianajajan, työnantajani myönsivät tehneensä virheen ja ehdottivat sovitteluksi irtisanomisen perumista.

En kuitenkaan haluaisi palata ko. työpaikkaan siellä kokemani kohtelun vuoksi.

 

Vastaus

Työsopimuslain 7 luvun 9 §:n mukaan,

Työnantaja ei saa irtisanoa työsopimusta työntekijän raskauden johdosta eikä sillä perusteella, että työntekijä käyttää oikeuttaan (työsopimuslain) 4 luvussa säädettyyn perhevapaaseen. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä selvitys raskaudestaan.

Jos työnantaja irtisanoo raskaana olevan tai muuta kuin 4 luvun 7 a §:ssä säädettyä perhevapaata käyttävän työntekijän työsopimuksen, katsotaan irtisanomisen johtuneen työntekijän raskaudesta tai perhevapaan käyttämisestä, jollei työnantaja voi osoittaa sen johtuneen muusta seikasta. (4.3.2011/197)

Työnantaja saa irtisanoa äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla olevan työntekijän työsopimuksen 3 §:ssä säädetyillä perusteilla vain, jos työnantajan toiminta päättyy kokonaan.

--

Tapaus vietiin käräjäoikeuden käsiteltäväksi, ja työnantaja määrättiin maksamaan vahingonkorvauksena laittomasta irtisanomisesta neljän kuukauden palkkaa vastaava määrä.