HINNASTO

Palkkioidemme määräytymisperusteet noudattavat Suomen Asianajajaliiton suosituksia. Käytämme pääasiallisesti asian vaatimaan työmäärään perustuvaa aikaveloitusta.

Pienimuotoisissa, muissa kuin oikeudenkäyntiasioissa tuntihinta on yksityishenkilöille 110 +alv = 136,40 euroa. Alin laskutettava toimenpide on puoli tuntia, 70 euroa.

Rikosasioissa tuntihinta on 136,40 euroa.

Riita-asioissa tuntihinta on valtion maksuttoman oikeudenkäynnin kyseessä ollen 136,40 euroa ja

muissa sekä oikeudenkäyntiasioissa  241,80 – 279 euroa/h, sisältäen arvonlisäveron.

 

Usein kuluja kattamaan joko kokonaan tai osittain on mahdollista saada valtion oikeusapupäätös tai niitä voidaan kattaa joko yrityksen tai yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksesta. Yksityishenkilöillä tällainen oikeusturvaetu sisältyy yleisesti mm. koti-ja liikennevakuutuksiin.

Oikeusapu ja maksuton oikeudenkäynti

Valtion myöntämää oikeusapua on mahdollista saada tuomioistuimessa käsiteltävän asian käsittelyssä yksityisen asianajajan tai muun lakimiehen käyttämiseen.
Oikeusavun palkkioperuste on 136,40 euroa/h sis. alv. Asiakkaan maksettavaksi jää tästä tuloista ja varallisuudesta riippuva omavastuuosuus. Vähävaraisen ei tarvitse maksaa palveluista mitään, ja hän on vapautettu myös tuomioistuinten oikeudenkäyntimaksuista.

Oikeusturva-asiat

Oikeusturvaetu liittyy säännönmukaisesti yksityishenkilön kotivakuutukseen ja esim. liikennevakuutuksiin sekä laajalti yritysvakuutuksiin.
Vakuutuksesta on mahdollista saada etuus myös muihin kuin tuomioistuinasioihin. Joitakin asiatyyppejä on kuitenkin suljettu pois (mm. lasten huoltoa, huoneenvuokra-asioihin tai työsuhderiitoihin ei tyypillisesti myönnetä oikeusturvaetuutta).

Vakuutusehdot vaihtelevat jonkin verran eri vakuutusyhtiöiden välillä, joten omasta vakuutusyhtiöstä kannattaa tarkistaa, kattaako sen myöntämä vakuutus kuluja.

Rikosasiat

Rikosasioissa asianomistajan oikeudenkäyntikulut voi maksaa myös valtiokonttori, vaikka asiakas ei olisikaan oikeutettu oikeusapuun.

Vakavammissa rikosasioissa rikoksen uhri voi saada puolustajan oikeudenkäyntiin (tyypillisesti esim. ryöstö tai seksuaalirikos), jonka kulut katetaan valtion maksamana.

 

Voittopuolelle korvaus myös kuluistaan

Riita-asioissa asiansa tuomioistuimessa voittanut osapuoli pääsääntöisesti oikeutetaan saamaan vastapuolelta korvaus kohtuullisisista oikeudenkäyntikuluistaan.

Alkuneuvottelu

Alkuneuvottelu, jossa käymme kanssasi läpi asiaan liittyvät relevantit faktat ja asiapaperit, 70 €, mikäli asia ei johda jatkotoimiin puoleltamme. Muussa tapauksessa alkuneuvottelu on maksuton.

Selvitämme miten voit menestyksellisesti ajaa asiaasi oikeusteitse ja myös miten katat asian eteenpäin viemisestä aiheutuvat kustannukset.

Ota rohkeasti yhteyttä.

 

Oikeusapu.net