PALVELUHINNASTO

Meillä voit asioida levollisesti ja luottamuksellisessa hengessä. Kaikista toimenpiteistä ja niiden kustannuksista sovitaan ennalta, eikä yllättäviä kuluja synny. Tästä huolimatta emme tingi palvelun laadusta, koska hyvin tehty työ on meille kunnia-asia.

Alan käytännön mukaan toimistomme käyttää pääasiallisesti aikaveloitusta.

– Pienimuotoisissa, muissa kuin oikeudenkäyntiasioissa tuntihinta on yksityishenkilöille arvonlisäveroineen 140 euroa. Pienissä asioissa  alin laskutettava toimenpide on puoli tuntia (70 euroa).

– Oikeudenkäyntiasioissa käytettävä tuntilaskutusperuste vaihtelee 136,40 euron (valtion maksuttomat oikeudenkäynnit)  ja 280 euron välillä riippuen asian laadusta ja vaikeusasteesta.

Usein kuluja kattamaan joko kokonaan tai osittain on mahdollista saada valtion oikeusapupäätös tai niitä voidaan kattaa joko yrityksen tai yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksesta. Yksityishenkilöillä tällainen oikeusturvaetu sisältyy yleisesti mm. koti-ja liikennevakuutuksiin.

Oikeusapu ja maksuton oikeudenkäynti

Valtion myöntämää oikeusapua on mahdollista saada tuomioistuimessa käsiteltävän asian käsittelyssä yksityisen asianajajan tai muun lakimiehen käyttämiseen.
Oikeusavun palkkioperuste on 110 euroa/tunti + alv. Asiakkaan maksettavaksi jää tästä tuloista ja varallisuudesta riippuva omavastuuosuus. Vähävaraisen ei tarvitse maksaa palveluista mitään, ja hän on vapautettu myös tuomioistuinten oikeudenkäyntimaksuista.

Oikeusturva-asiat

Oikeusturvaetu liittyy säännönmukaisesti yksityishenkilön kotivakuutukseen ja esim. liikennevakuutuksiin sekä laajalti yritysten vakuutuksiin.
Vakuutuksesta on mahdollista saada etuus myös muihin kuin tuomioistuinasioihin. Joitakin asiatyyppejä on kuitenkin suljettu pois (mm. lasten huoltoa, huoneenvuokra-asioihin tai työsuhderiitoihin ei tyypillisesti myönnetä oikeusturvaetuutta).
Vakuutusehdot vaihtelevat jonkin verran eri vakuutusyhtiöiden välillä, joten omasta vakuutusyhtiöstä kannattaa tarkistaa, kattaako sen myöntämä vakuutus kuluja.

Muut asiat

Oikeusavun ulkopuolisissa asioissa tavallinen tuntilaskutus on arvonlisäveroineen 242 €.

Rikosasiat

Rikosasioissa asianomistajan oikeudenkäyntikulut voi maksaa myös valtiokonttori, vaikka asiakas ei olisikaan oikeutettu oikeusapuun.

Vakavammissa rikosasioissa rikoksen uhri voi saada puolustajan oikeudenkäyntiin (tyypillisesti esim. ryöstö tai seksuaalirikos), jonka kulut katetaan valtion maksamana.

 

Voittopuolelle korvaus myös kuluistaan

Riita-asioissa asiansa tuomioistuimessa voittanut osapuoli pääsääntöisesti oikeutetaan saamaan vastapuolelta korvaus kohtuullisisista oikeudenkäyntikuluistaan.

 

Alkuneuvottelu

Alkuneuvottelu, jossa käymme kanssasi läpi asiaan liittyvät relevantit faktat ja asiapaperit, 70 €.

Selvitämme miten voit menestyksellisesti ajaa asiaasi oikeusteitse ja myös miten katat asian eteenpäin viemisestä aiheutuvat kustannukset.

Ota rohkeasti yhteyttä. Näet millainen tilanteesi on, ja voit sitten itse rauhassa harkita lähdetkö tosissasi peräämään oikeuksiasi.