PALVELUHINNASTO

 

Alan käytännön mukaan toimistomme käyttää pääasiallisesti aikaveloitusta. Käytettävä tuntilaskutusperuste vaihtelee 110 euron  ja 280 euron välillä riippuen asian vaikeusasteesta. Usein kuluja kattamaan joko kokonaan tai osittain on mahdollista saada valtion oikeusapupäätös tai niitä voidaan kattaa joko yrityksen tai yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksesta. Yksityishenkilöillä tällainen oikeusturvaetu sisältyy yleisesti mm. koti-ja liikennevakuutuksiin.

Oikeusapu ja maksuton oikeudenkäynti

Valtion myöntämää oikeusapua on mahdollista saada tuomioistuimessa käsiteltävän asian käsittelyssä yksityisen asianajajan tai muun lakimiehen käyttämiseen. Muissa kuin tuomioistuinasioissa valtion oikeusapuun oikeutetun tulisi ensisijaisesti asioida julkisen, yleisen oikeusaputoimiston kanssa.
Oikeusavun palkkioperuste on 110 euroa / tunti + alv. Asiakkaan maksettavaksi jää tästä tuloista ja varallisuudesta riippuva omavastuuosuus. Vähävaraisen ei tarvitse maksaa palveluista mitään, ja hän on vapautettu myös tuomioistuinten oikeudenkäyntimaksuista.

Oikeusturva-asiat

Oikeusturvaetu liittyy säännönmukaisesti yksityishenkilön kotivakuutukseen ja esim. liikennevakuutuksiin sekä laajalti yritysten vakuutuksiin.
Vakuutuksesta on mahdollista saada etuus myös muihin kuin tuomioistuinasioihin. Joitakin asiatyyppejä on kuitenkin suljettu pois (mm. lasten huoltoa, huoneenvuokra-asioihin tai työsuhderiitoihin ei tyypillisesti myönnetä oikeusturvaetuutta).
Vakuutusehdot vaihtelevat jonkin verran eri vakuutusyhtiöiden välillä, joten omasta vakuutusyhtiöstä kannattaa tarkistaa, kattaako sen myöntämä vakuutus kuluja.

Muut asiat

Oikeusavun ulkopuolisissa asioissa tavallinen tuntilaskutus on arvonlisäveroineen 242 €.  Pienissä asioissa  alin laskutettava toimenpide on puoli tuntia.

Rikosasiat

Rikosasioissa asianomistajan oikeudenkäyntikulut voi maksaa myös valtiokonttori, vaikka asiakas ei olisikaan oikeutettu oikeusapuun.

Vakavammissa rikosasioissa rikoksen uhri voi saada puolustajan oikeudenkäyntiin (tyypillisesti esim. ryöstö tai seksuaalirikos), jonka kulut katetaan valtion maksamana.

 

Voittopuolelle korvaus myös kuluistaan

Riita-asioissa asiansa tuomioistuimessa voittanut osapuoli pääsääntöisesti oikeutetaan saamaan vastapuolelta korvaus kohtuullisisista oikeudenkäyntikuluistaan.

 

Alkuneuvottelu

Alkuneuvottelu, jossa käymme kanssasi läpi asiaan liittyvät asiapaperit, 70 €.

Selvitämme samalla miten katat asian eteenpäin viemisestä aiheutuvat kustannukset.

Ota rohkeasti yhteyttä. Näet millainen tilanteesi on, ja voit sitten itse rauhassa harkita lähdetkö peräämään oikeuksiasi – vai annatko asian olla.