HOIDAMME MAKSUTTOMIA OIKEUDENKÄYNTEJÄ

Noin 75 % suomalaista kuuluu tulojensa ja varallisuutensa puolesta kokonaan tai osittain maksuttoman oikeusavun piiriin. Alla olevilla laskureilla voit pikaisesti ja helposti tarkistaa, oletko sinä oikeutettu kokonaan tai osittain maksuttomaan oikeusapuun.

Laskelman tulos on vain suuntaa-antava. Kun asia tulee hoidettavaksemme teemme varsinaisen hakemuksen valtion oikeusaputoimistolle puolestasi.

 

Oikeusavun myöntämisen laskentaperusteet ovat hieman erilaiset riippuen siitä, asuuko hakija yhteisessä taloudessa puolisonsa kanssa vai yksin.

 

OIKEUSAPULASKURI

Valitse alla olevista laskentataulukoista

(taulukko avautuu klikkaamalla vaihtoehto I tai II)

 

I, yksin asuva

II, av(i)opuolison kanssa asuva

 

Avautuva ylin taulukko ilmoittaa vahvistetut käyttövaramäärät perusomavastuuosuuksineen.

Edellisen alapuolella olevaan taulukkoon täytetään laskentatuloksen saamiseksi keltaisella pohjalla olevat kentät.


MITÄ OIKEUSAPU ON ?

Tuloista riippuen kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten asianajajan joko kokonaan tai osittain valtion varoilla. Tällöin asianajaja on asiakkaalle ilmainen. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusapua voidaan myöntää oikeudellisen avustajan hankkimiseksi tuomioistuimessa käsiteltävää riita- tai rikosasiaa varten.

Rikosoikeudenkäynnissä turvataan vastaajalle hiemankin vakavimmissa asioissa hänen taloudellisesta asemastaan riippumatta puolustaja valtion varoin. Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan asianajajan.

Maksutonta oikeusapua voidaan joissain tapauksissa saada myös pienimuotoiseen yritystoimintaan liittyvissä, tuomioistuimessa käsiteltävissä asioissa.

OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Tuloista riippumatta korvausta oikeuskuluihin voi saada yksityisen oikeusturvavakuutuksen (esim. kotivakuutus, liikennevakuutus) perusteella. Jos voimassaoleva oikeusturvavakuutus on olemassa, se on maksuttomaan oikeudenkäyntiin nähden ensisijainen.

Oikeusapu.net | 2019
Oikeusapu.net

Laskurin käyttöohje

Oikeusapua myönnetään yksityistä asianajajaa käytettäessä tuomioistuimessa käsiteltäviin asioihin.

Rikosasian vastaajan ei tarvitse ilmoittaa puolison tuloja.

Muissa asoissa puolison/asuinkumppanin tulot otetaan huomioon.

Nettotulot kuukaudessa. Tuloina otetaan huomioon palkan lisäksi, myös muut tulot kuten eläkkeet ym.

Rikosasian vastaaja ilmoittaa vain omat tulonsa. Muissa asioissa merkitään hakijan ja puolison/asuinkumppanin yhteenlasketut kuukausitulot.

Menoina merkjitään asumismenot (vuokra, vastike (ei lainanlyhennys), paäivähoito- ja elatusmaksut, ulosottosuoritukset sekä velkajärjestelyohjelman mukaiset suoritukset.

 

Varallisuus merkitään sen käyvän arvon mukaan, siihen kohdistuvat velat vähennettynä.

Perheen vakinaista asuntoa, tavanomaista vapaa-ajan asuntoa ja autoa ei oteta huomioon, eikä niitä tarvitse ilmoittaa. jos ne ovat kohtuullisessa suhteessa perheen kokoon ja tarpeeseen.

Omavastuu-osuus ilmoittaa, kuinka suuren osuuden hakija joutuu itse maksamaan oikeudenkäyntikuluistaan.

Lisäomavastuuosuus riippuu hakijan varallisuudesta. Sen osoittama määrä lisätään hakijan vastuuosuuteen kuluista.

Laskelman tulos on vain suuntaa-antava, koska varsinaisessa hakemuksessa kartoitetaan hakijan tilanne yksityiskohtaisemmin.