ETSITKÖ MAKSUTONTA OIKEUSAPUA ?

Noin 75 % suomalaista kuuluu tulojensa ja varallisuutensa puolesta kokonaan tai osittain maksuttoman oikeusavun piiriin. Alla olevalla laskurilla voit pikaisesti tarkistaa, oletko sinä oikeutettu kokonaan tai osittain maksuttomaan oikeusapuun.

Loading

MITÄ OIKEUSAPU ON ?

Tuloista riippuen kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten asianajajan joko kokonaan tai osittain valtion varoilla. Tällöin asianajaja on asiakkaalle ilmainen. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusapua voidaan myöntää oikeudellisen avustajan hankkimiseksi tuomioistuimessa käsiteltävää riita- tai rikosasiaa varten.

Rikosoikeudenkäynnissä turvataan vastaajalle hiemankin vakavimmissa asioissa hänen taloudellisesta asemastaan riippumatta puolustaja valtion varoin. Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan asianajajan.

Oikeusapua voidaan joissain tapauksissa saada myös pienimuotoiseen yritystoimintaan liittyvissä asioissa.

Tuloista riippumatta asianajajan voi saada yksityisen oikeusturvavakuutuksen (esim. kotivakuutus, liikennevakuutus) perusteella. Silloin vakuutus on ensisijainen.

 

Laskurin käyttöohje

Oikeusapua myönnetään yksityistä asianajajaa käytettäessä tuomioistuimessa käsiteltäviin asioihin.

Rikosasian vastaajan ei tarvitse ilmoittaa puolison tuloja.

Muissa asoissa puolison/asuinkumppanin tulot otetaan huomioon.

Nettotulot kuukaudessa. Tuloina otetaan huomioon palkan lisäksi, myös muut tulot kuten eläkkeet ym.

Rikosasian vastaaja ilmoittaa vain omat tulonsa. Muissa asioissa merkitään hakijan ja puolison/asuinkumppanin yhteenlasketut kuukausitulot.

Menoina merkjitään asumismenot (vuokra, vastike (ei lainanlyhennys), paäivähoito- ja elatusmaksut, ulosottosuoritukset sekä velkajärjestelyohjelman mukaiset suoritukset.

 

Varallisuus merkitään sen käyvän arvon mukaan, siihen kohdistuvat velat vähennettynä.

Perheen vakinaista asuntoa, tavanomaista vapaa-ajan asuntoa ja autoa ei oteta huomioon, eikä niitä tarvitse ilmoittaa. jos ne ovat kohtuullisessa suhteessa perheen kokoon ja tarpeeseen.

Omavastuu-osuus ilmoittaa, kuinka suuren osuuden hakija joutuu itse maksamaan oikeudenkäyntikuluistaan.

Lisäomavastuuosuus riippuu hakijan varallisuudesta. Sen osoittama määrä lisätään hakijan vastuuosuuteen kuluista.

Laskelman tulos on vain suuntaa-antava, koska varsinaisessa hakemuksessa kartoitetaan hakijan tilanne yksityiskohtaisemmin.