LAKIOPAS

haarukoi tiettyyn tapaukseen soveltuvat lainsäännökset.

Työoikeus: työsopimuksen irtisanominen / purkaminen

Loading