YHTEISOMISTUSSUHDE

 

Tyypillisiä yhteisomistuksen kohteita ovat esim. määräosin omistetut kiinteistöt ja asunnot. Olellista on, että kunkin yhteisomistajan kohdistuu koko esineeseen määräosaisesti. Yhteisesti omistettu esine voi olla myös irtain esine, esim. auto tai työkone.

Esimerkki: kolme lasta on saanut vanhemmiltaan lahjaksi kesämökkitontin yhteisesti 1/3 -osuuksin kukin.

 

YHTEISOMISTUSSUHTEEN PURKAMINEN

 

Yhteisomistuksen purkamisesta annetun lain mukaan yhteisomistajalla on oikeus saada osuutensa jakamalla erotetuksi.

Jos esineen jakaminen ei ole mahdollista tai se aiheuttaisi suhteettoman kalliita kustannuksia tai alentaisi huomattavasti esineen arvoa, oikeus voi yhteisomistajan vaatimuksesta määrätä esineen myytäväksi yhteisomistussuhteen purkamista varten. Päätöksessään oikeus määrää yhteisen esineen myyntitavan. Lähtökohtaisesti myynti tapahtuu huutokaupalla, ellei muuta perustellusti vaadita. Yhteisomistajat voivat vaatia, että oikeus vahvistaa alimman hinnan, jolla esineen saa myydä.

 

HALLINNANJAKOSOPIMUS

 

Yhteisomistusuhteen purkaminen esim. koko kiinteistö myymällä ei ole mahdollista silloin, kun kun kiinteistön käytöstä on tehty yhteisomistajien kesken hallinnanjakosopimus. (Turun HO:n päätös 29.09.2010 nro. 2238)

Esimerkki: Yhteisomistajat ovat sopineet kesämökkitonttinsa hallinnasta määrittelemällä kunkin osakkaan rakennuspaikan ja kasvimaat sekä sopimalla yhteisten kulujen jakamisesta. Yksi osaomistajista ei voi tämän jälkeen vaatia koko yhteisen tontin myymistä ja osuutensa erottamista lunastusta vastaan, ilman kaikkien osaomistajien suostumusta.

Hallinnanjakosopimuksessa voidaan sopia myös esim. kiinteistön ajallisesta käytöstä. Selvyyden vuoksi siihen on syytä aina liittää myös kartta, josta osapuolten tarkoitus selviää.

Hallinnanjakosopimus laaditaan kirjallisesti, ja kaikkien osallisten on se allekirjoitettava. Sopimus kannattaa kirjauttaa maanmittaustoimistossa valtakunnalliseen kiinteistöjärjestelmään, jolloin se sitoo myös mahdollisia seuraavia ostajia sekä sivullisia.

 

Yhteisomistajalla on aina oikeus saada osuutensa erotetuksi – ellei hallinnanjakosopimusta ole tehty

liittyviä palvelujamme:

sovintoneuvottelut

lainsäädäntöäL eräistä yhteisomistussuhteista 25.4.1958/ 180

Oikeusapu.net | 2019