KUNNOSSAPITOSELVITYS

 

Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää taloyhtiön hallitukselta kunnossapitoselvityksen laatimista ja esittämistä vuosittain taloyhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Asunnon ostaja löytää kunnossapitoselvityksen kuntoarvioneen ja korjaussuunnitelmineen useimmiten isännöitsijätodistuksen liitteistä. Selvityksestä ilmenee ennakoidun korjaustarpeen lisäksi myös jo tehdyt huomattavammat kunnossapito- ja muutostyöt.

Mitä kunnossapitoselvityksestä ilmenee ?

Kuntoselvityksen perusteellisuus jo sinällään kertoo taloyhtiön asioidenhoidon tasosta. Asiantuntijoiden laatima kuntoarvio ja tutkimus sekä pidemmän aikavälin korjaussuunnitelman viestii suunnitelmallisesta kiinteistönhoidosta.

Korjaussuunnitelma ei sinällään ole taloyhtiötä sitova, vaan yhtiökokous päättää kulloisistakin korjaustöistä aina erikseen. Korjauksien lopullinen hinta selviää vasta tarjouskilpailun ratkettua. Esim. kavahdettu putkiremontti voi osoittautua arvioitua kalliimmaksi – tai halvemmaksi – lopullisesta, teknisesti mahdolliseksi todetusta toteuttamistavastaan riippuen.

 

… ei ilmene:

Kuntoselvityksessä harvoin on mainintaa asumisviihtyvyyden parantamiseksi tarvittavista toimista, tai esim. piha-alueen ja autopaikkojen kunnostamisesta. Se on myös laatimisajankohtaansa sidottu: tuoreet, päiväntasaiset kunnostustarpeet ilmenevät isännöitsijäntodistuksesta.
Seikka, joka kannattaa erityisesti huomioida: Onko taloyhtiön isännöitsijä vaihtunut uuden asuntohtiölain voimaantulon aikoihin? Jos on, taustalla voi olla selvittämättömiä korjaus- tms. ongelmia, joiden käsittelyä uudessa kunnossapitoselvityksessä ei oikein ole osattu tai – haluttu kohdata.

Oikeusapu.net | 2019