KIRJALLINEN VALMISTELU KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Haastehakemus

Ellei sovintoa ole yrityksistä huolimatta löytynyt, joku riitaan osallisista voi viedä asian ratkaisun saamiseksi käräjäoikeden käsiteltäväksi. Tätä varten hänen on laadittava oikeudelle haastehakemus ja toimitettava se oikeudelle. Ennen haastehakemuksen jättämistä vastapuolelle on aina etukäteen ilmoitettava ja varattava tilaisuus sopia asia.

Kannevaatimuksien esittäminen ja vastaaminen niihin

Haastehakemuksen saavuttua käräjäoikeuteen asian valmistelija siellä tarkistaa hakemuksen lainmukaisuuden ja vaatii tarvittaessa lisäselvitystä. Haastehakemuksen tutkimisen jälkeen käräjäoikeus antaa vastapuolelle haasteen, johon tämän on kirjallisesti vastatattava määräajassa, yleisesti esim. 2 viikon aikana. Haaste lähetetään vastaajalle postitse – toisena vaihtoehtona on, että sen tuo perille haastemies.

Tämä kirjelmien vaihto, oikeuden määräämässä laajuudessa muodostaa asian kirjallisen käsittelyn.

Jos vastaaja ei hyväksy haasteen sisältämiä kannevaatimuksia, asia siirtyy suulliseen valmisteluun.