AVOPUOLISOIDEN YHTEISTALOUDEN PURKAMINEN

Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta tuli voimaan 1.4.2011. Sen tarkoituksena on vahvistaa avopuolisoiden asemaa erossa erityisesti tapauksissa, joissa toinen puoliso on yhteisen talouden hyväksi tekemistään ponnisteluista ja uhrauksista huolimatta vaarassa jäädä erossa taloudellisesti täysin osattomaksi.

Laki toi mukanaan kaksi tärkeää uudistusta:

  1. Avopuolisoilla on oikeus hakea pesänjakajaa omaisuuden jaon (erottelun) toimittamiseksi.
  2. Avopuolisolla on eron tullessa myös tietyin edellytyksin oikeus saada hyvitystä yhteistalouteen antamastaan panoksesta.

Jos puolisot eivät pääse keskinäiseen sopimukseen omaisuuden jaosta, he voivat siis turvautua tilanteen selvittämiseksi ulkopuoliseen apuun, jommankumman puiolisoista valitsemaan lakimieheen, joka pesänjakajana huolehtii jaon tasapuolisesta etenemisestä. Avopuolisoille jää silti aina mahdollisuus keskenään sopia niin monesta riitakohdasta kuin mahdollista.

 

Laki koskee vain niitä avoliittoja, jotka ovat kestäneet yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai joissa avopuolisoilla on, tai on ollut,  yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

 

Lainsäädäntöä

L avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta