AVIOEHTOSOPIMUKSET

Avioehtosopimuksella puolisot voivat sulkea pois avio-oikeuden toistensa omaisuuteen, joko kokonaan tai osittain.

Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti ja se on jätettävä maistraattiin rekisteröitäväksi tullakseen voimaan. Erityisesti on huomattava, että kyseessä on molemminpuolinen sopimus, jossa on oltava molempien puolisoiden allekirjoitukset,; Avioehtosopimusta ei voi tehdä toinen puoliso yksin. Avioliittolain 44,3§:n mukaan avioehto ei tule voimaan jos se jätetään tuomioistuimelle rekisteröitäväksi vasta avioeron vireilletulon jälkeen.

Avioehtosopimus vaikuttaa ainoastaan osituksen lopputulokseen.

Avio-oikeus joko on tai ei ole olemassa.Suhteellinen tai prosentuaalinen avio-oikeuden poissulkeminen ei avioehdolla ole mahdollista. Sen sijaan voidaan määrätä esinekohtaisesti, mitä omaisuutta avio-oikeus koskee mitä ei. Myös voidaan määrätä, että avio-oikeus on vasta tietyn ajankohdan jälkeen hankittuun omaisuuteen.

Avioehtosopimus puretaan rekisteröimällä tätä koskeva ilmoitus maistraattiin. Tässäkin vaaditaan molempien puolisoiden yhteisymmärrys.

PERUSMUOTOINEN AVIOEHTOSOPIMUS

Avioehtosopimus voi perusmuodossaan sisältää seuraavan ehdon:

..”Me allekirjoittaneet aviopuolisot olemme sopineet, että kummallakaan meistä ei ole avio-oikeutta toisen puolison omaisuuteen, eikä sen tuottoon, eikä myöskään tällaisen omaisuuden sijaan tulleeseen omaisuuteen.”

Eritystä huomiota on syytä kiinnittää myös sopimuksen todistajiin. Avioehdon pätevyys on usein myöhemmin pyritty riitauttamaan esim. sillä perusteella, että toinen puolisoista on kieltänyt koskaan itse allekirjoittaneensa sopimusta. Toinen ajan myötä esiin tuleva kysymys saattaa olla itse sopimuksen sanamuoto. Se saattaa myöhemmin, elämäntilanteiden muututtua, osoittautua toiselle liian ankaraksi.

AVIOEHTOSOPIMUKSEN PURKAMINEN

Avioehtosopimuksen yksipuolinen purkaminen ilman molempien puolisoiden yhteisymmärrystä ei ole normaalitapauksissa mahdollista.

Sen vuoksi kaavamaisen perussopimustekstin käyttäminen on harvoin suositeltavaa. Em. syistä avioehtoa ei pidä myöskään koskaan tehdä hetken mielijohteesta, tai esim. toisen puolison vaatimuksesta, harkitsematta ensin tarkemmin sen vaikutuksia juuri omassa tilanteessaan.

 

Puoliso ei voi ilman puolisonsa suostumusta yksipuolisesti purkaa kerran tekemäänsä avioehtosopimusta.

Lainsäädäntöä

Avioliittolaki

Oikeusapu.net | 2019