AUTOKAUPPA

MYYJÄNÄ YKSITYISHENKILÖ

Käytetyn auton ostaminen on aina riskialtista. Erityisesti, kun myyjänä on yksityishenkilö (ei autoliike tms.), koska kauppaan ei silloin sovelleta kuluttajansuojalain, vaan Kauppalain (KL) säännöksiä. Toisaalta kauppahinta voi olla selvästi edullisempi kuin autoliikkeestä ostettaessa, koska se ei sisällä osuutta kauppiaan myyntihallien, palkkakulujen ym. kustannuksista.

Kaupan jälkikäteinen sovittelu tai jopa sen purkaminen edellyttävät usein olennaista virhettä kaupan kohteessa jota ostaja ei olisi voinut etukäteistarkastuksessa havaita, myyjän vilpillisyyttä ym. usein hankalasti toteen näytettäviä seikkoja. Kriteerit kauppahinnan alennuksen vaatimiselle tai kaupan purkamiselle ovat siis selvästi kuluttajakauppaa korkeammalla.

 

KAUPAN KOHTEESSA VIRHE: OSTAJAN TOIMENPITEET

 

1. Reklamaatio

Jotta ostaja voisi vedota tavaran virheeseen, hänen tulee KL:n mukaan kohtuullisessa ajassa ilmoittaa myyjälle virheestä l. reklamoida. Riittää, että ostaja ilmoittaa kaupan kohteen olevan virheellinen, mikä virhe tarkaan ottaen on sekä miten se ilmenee. Sen sijaan virheen johdosta esitettäviä vaatimuksia ei ole tarpeen vielä tässä vaiheessa esittää. Reklamaatio on syytä tehdä kirjallisesti ja siten, että sen perille meno myyjälle voidaan jälkikäteen tarvittaessa todistaa.

 

2. Virheen korjaaminen, kaupan sovittelu

Myyjällä on kauppalain mukaan aina oikeus ensisijaisesti korjata virhe omalla kustannuksellaan. Muita vaihtoehtoja ovat hinnanalennus ja ääritapauksessa kaupan purku vahingonkorvauksineen.

 

3. Jatkotoimet

Ellei sovintoratkaisuun virheen korjaamisesta tai korvauksista päästä, tai jos syntyy erimielisyyttä virheen olemassaolosta tai laadusta, on syytä ensi tilassa:

  1. viedä auto luotettavaan autohuoltoon kirjallista korjausarviota varten sekä
  2. ottaa yhteyttä lakimieheen vaatimusten realistisen tason määrittämiseksi sekä esittämiseksi vastapuolelle.

 

Oikeuskulut korvauksen saamiseksi vilpillisesti toimineelta myyjältä on mahdollista saada korvatuksi koti- tai auton (osa)kaskovakuutuksesta.
Oikeusapu.net | 2019
Oikeusapu.net

Yhteydenotto vastapuoleen

vaatimusten esittäminen, sovintotarjous

Oikeudenkäynti

lainsäädäntöä:Kauppalaki 27.3.1987/355