KAUPAN KOHTEEN VIRHEET ASUNTOKAUPASSA

Peruslähtökohtina asunnon virheiden arviomisessa kaupan jälkeen ovat seuraavat kaksi seikkaa:

  1. kaupan osapuolten tietoisuus virheestä kauppaa tehtäessä
  2. virheen merkityksellisyys

1.Kaupan osapuolten tietoisuus virheestä

 

Ostajalla on velvollisuus tarkastaa kaupan kohde huolellisesti ennen kauppaa. Toisaalta myyjä on velvollinen kertomaan tiedossaan olevista, kaupan kannalta merkityksellisistä asioista.

Elleivät kumpikaan, ostaja tai myyjä ole tienneet kaupan kohteen virheestä. Kyse on tällöin omasta virhetyypistään ns. salaisesta virheestä.

 

2. Virheen merkitsevyysasteeet

 

Asunnon virheet voidaan oikeudellisen merkitsevyytensä perusteella jakaa karkeasti neljään kategoriaan:

  1. olennainen virhe, joka oikeuttaa ostajan kaupan purkamiseen
  2. merkittävä puutteellisuus kaupan kohteessa
  3. vaikutukselliset virheperusteet
  4. vaikutuksettomat virheperusteet, joihin ostaja ei voi vedota

Ostajan reklamaatiovelvollisuus

 

Säilyttääkseen oikeutensa esittää vaatimuksia myöhemmin havaitsemiensa virheiden johdosta, ostajan on ilmoitettava niistä myyjälle kohtuullisessa ajassa. Oikeuskäytännössä kohtuullisena aiakan on pidetty korkeintaan 3-4 kuukautta. Samalla on ilmoitettava virheitä koskevista vaatimuksista.

Takaraja varsinaisten vaatimusten esittämiselle on 2 vuotta. Jos myyjä on toiminut vilpillisesti, vaatimuksia voidaan esittää vielä myöhemminkin. Tärkeää on, kuten juridisessa argumentoinnissa yleensäkin, että ne esitetään ajoissa sekä asianmukaisesti yksilöityinä ja perusteltuina.

 

Oikeuskulut asuntokauppariidoissa on usein mahdollista saada korvatuiksi kodin vakuutuksesta.
Oikeusapu.net | 2019

liittyviä palvelujamme:

reklamaatio myyjälle

sovintoneuvottelut

lainsäädäntöä:Asuntokauppalaki 23.9.1994/843