FIKSU HOITAA LAKIASIANSA VERKOSSA

Oikeusapu.net palveluksessasi!

 

Oikeusapu.net on Asianajotoimisto Juristitcom Ky:n oman varsinaisen asianajotoimintansa ohella ylläpitämä sivusto, joka jakaa maksutta yleistä,  käytännön läheistä juridista informaatiota artikkeleiden muodossa sekä vastauksina sivustolle esitettyhin yleisluonteisiin kysymyksiin. Yksittäisten tapausten käsittely ja luotettavan oikeudellisen arvion antaminen edellyttävät kuitenkin aina pohjakseen perehtymisen tilanteeseen sekä mahdollisten sidonnaisuuksien ja siihen liittyvän esteellisyyden poissulkemisen.

Asianajajia sitoo tiukka salassapitovelvollisuus ja yhteydenotot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä niitä tallenneta. Kysymysten ja vastausten sähköpostiyhteydet ovat suojattuja.

Juristitcom edustaa ja puolustaa asiakkaitaan oikeudenkäynneissä ja sovintomenettelyissä. Palkkioperusteet ilmenevät palveluhinnastostamme. Oikeudenkäyntikulut on mahdollista tietyin edellytyksin saada korvatuksi myös esim. koti tai liikennevakuutukseeen sisältyvän oikeusturvaosion tai valtion maksuttoman oikeudenkäynnin edun perusteella. Tarkistamme tämän mahdollisuuden aina asiakkaan puolesta.

kysymykset ja vastaukset

Vaihtoehto 1.  Kysymys ja siihen pyydetty yleisluonteinen kommentti (maksuton)

Vaihtoehto 2. Perehtyminen asiaan ja oikeudellinen kannanotto siihen. (Käsittelymaksu 70e)

Vaihtoehto 3. Uuden asian vastaanotto, asiakirjojen tarkistaminen ja alkuohjeet  (maksuton)

 

Palvelumme yrityksille: www.juristit.com.

 

puhutut kielet:

 

usein esitettyjä kysymyksiä:

Ulkomailta ostettua autoa ei pidä ryhtyä omatoimisesti korjaamaan

Ulkomailta,varsinkaan Saksasta ostettua autoa ei pidä ryhtyä suin päin Suomessa korjaamaan, jos mielii saada myyjältä korvausta viasta.

Saako työntekijöitä valvoa kameroin työpaikalla ?

Työnantaja saa toteuttaa kameravalvontaa käytössään olevissa tiloissa vain tietyin,laissa määrätyin edellytyksin.

Voidaanko palkkaa alentaa yksipuolisesti

Työnantaja saa yksipuolisesti alentaa palkkaa tai muuttaa palkkausperustetta vain syillä, jotka oikeuttaisivat irtisanomaan työntekijän tuotannollis- taloudellisilla perusteilla.

Mitä avoparien olisi hyvä tehdä erotilanteen varalle

Avopuoliso on eron tai kuolemantapauksen sattuessa usein hyvin turvattomassa asemassa, ellei näihin ole varauduttu.

  Kysy neuvoa 

SSl-TSL -suojattu sähköpostiyhteys

lähetä kysymys !

...mieltäsi askarruttavassa oikeudellisessa asiassa. Yhteydenotto ja vastauksiksi pyydetyt yleisluonteiset kommentit ovat maksuttomia. Vastausaika 1-2 arkipäivää.

kirjoita kysymys

lähetä

  • yhteystiedot
  • kysymys
  • lähetä

yhteystiedot

nimi:

paikkakunta:

sähköpostiosoite:

viesti

Hei, Miten voisitte auttaa minua seuraavassa asiassa:

Ok ! tarkista ja lähetä


Oikeusapu.net – jo yli 10 vuotta tyytyväisiä asiakkaita !

Asiantuntevaa oikeusapua – siellä missä sinäkin

Asianajotoimisto Juristitcom Ky

puh.050-523 1053, tai 020-735 4900*

TIEDUSTELUT: asianajaja, varatuomari, KTM Vesa-Pekka Immonen

MAKSUTON OIKEUDENKÄYNTI

Tarkista oikeusapulaskuristamme, oletko oikeutettu saamaan asiaasi valtion maksuttoman oikeudenkäynnin edun.

OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Katso oikeusturvaoppaastamme korvaako ottamasi yksityinen vakuutus (esim. kotivakuutus) oikeudenkäyntikulujasi.

esimerkkitapauksia: