FIKSU HOITAA LAKIASIANSA VERKOSSA

Oikeusapu.net palveluksessasi!

 

Oikeusapu.net on Asianajotoimisto Juristitcom Ky:n oman varsinaisen asianajotoimintansa ohella ylläpitämä sivusto, joka jakaa maksutta yleistä,  käytännön läheistä juridista informaatiota artikkeleiden muodossa sekä vastauksina sivustolle esitettyhin kysymyksiin.

Asianajajia sitoo tiukka salassapitovelvollisuus ja yhteydenotot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä niitä tallenneta. Kysymysten ja vastausten sähköpostiyhteydet ovat suojattuja.

Juristitcom edustaa ja puolustaa asiakkaitaan oikeudenkäynneissä ja sovintomenettelyissä. Palkkioperusteet ilmenevät palveluhinnastostamme. Oikeudenkäyntikulut on mahdollista tietyin edellytyksin saada korvatuksi myös esim. koti tai liikennevakuutukseeen sisältyvän oikeusturvaosion tai valtion maksuttoman oikeudenkäynnin edun perusteella. Tarkistamme tämän mahdollisuuden aina asiakkaan puolesta.

kysymykset ja vastaukset

Vaihtoehto 1.  Kysymys ja siihen pyydetty yleisluonteinen kommentti asian soveltuvuudesta hoidettavaksi oikeusteitse ja menestymismahdollisuuksista siinä (maksuton)

Vaihtoehto 2. Perehtyminen asiaan ja oikeudellinen kannanotto siihen. (Käsittelymaksu 70e)

Vaihtoehto 3. Uuden asian vastaanotto, asiakirjojen tarkistaminen ja alkuohjeet  (maksuton)

 

Katso palvelumme yrityksille osoitteessa www.juristit.com.

 

puhutut kielet:

 

Oikealla tiedolla moni hoitamamme oikeusjuttu olisi voitu välttää jo ennalta:

Ulkomailta ostettua autoa ei pidä ryhtyä omatoimisesti korjaamaan

Ulkomailta,varsinkaan Saksasta ostettua autoa ei pidä ryhtyä suin päin Suomessa korjaamaan, jos mielii saada myyjältä korvausta viasta.

Saako työntekijöitä valvoa kameroin työpaikalla ?

Työnantaja saa toteuttaa kameravalvontaa käytössään olevissa tiloissa vain tietyin,laissa määrätyin edellytyksin.

Voidaanko palkkaa alentaa yksipuolisesti

Työnantaja saa yksipuolisesti alentaa palkkaa tai muuttaa palkkausperustetta vain syillä, jotka oikeuttaisivat irtisanomaan työntekijän tuotannollis- taloudellisilla perusteilla.

Mitä avoparien olisi hyvä tietää testamentista

Avopuoliso on eron tai kuolemantapauksen sattuessa usein hyvin turvattomassa asemassa, ellei näihin ole varauduttu.

  Kysy neuvoa !

SSl-TSL -suojattu sähköpostiyhteys

lähetä kysymys !

...mieltäsi askarruttavassa oikeudellisessa asiassa. Yhteydenotto ja vastauksiksi pyydetyt yleisluonteiset kommentit ovat maksuttomia.

kirjoita kysymys

lähetä

  • yhteystiedot
  • kysymys
  • lähetä

yhteystiedot

nimi:

paikkakunta:

sähköpostiosoite:

viesti

Hei, Miten voisitte auttaa minua seuraavassa asiassa:

Ok ! tarkista ja lähetä


Oikeusapu.net – jo 10 vuotta tyytyväisiä asiakkaita !

Asiantuntevaa oikeusapua järkevään hintaan

Asianajotoimisto Juristitcom Ky

Suomen Asianajajaliiton jäsen

MAKSUTON OIKEUDENKÄYNTI

Tarkista oikeusapulaskuristamme, oletko oikeutettu saamaan asiaasi valtion maksuttoman oikeudenkäynnin edun.

OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Katso oikeusturvaoppaastamme korvaako ottamasi yksityinen vakuutus (esim. kotivakuutus) oikeudenkäyntikulujasi.

Yleisimpiä eri oikeusasteissa hoitamiamme tapaustyyppejä